در ورودی دربند ارغونشاه یعنی راه ورود قدیمی شهر کلات، کتیبه ای بر روی کوه نقش بسته که توجهات را به خود جلب می کند،این کتیبه به دستور نادرشاه افشار بر وردی سرزمین اجدادی اش دره گز خراسان حکاکی است و نشانی است از بزرگی این پادشاه ایرانی. در سال 1155 نادر شاه به گلبن افشار، شاعر دربار افشاریه فرمان داد یک شعر به زبان ترکی در مدح او بسارید و آن را در کوه بکند تا یادگاری بماند از عظمت حکومتش این کار 2 سال طول کشید و به نظر می رسد با مرگش نیمه کاره رها شده است.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : کلات نادری

کتیبه حدودا 15 متر از رودخانه ارتفاع دارد و نمی‌توان نوشته‌هایش را به راحتی خواند. اشعاری که در این کتیبه آمده دارای 24 بیت شعر ترکی است که به خط ترکی نیز  نوشته شده است. ابتدای اشعار با یاد و نام خدا آغازشده و در ادامه در آن به مدح نادر پرداخته شده است.

ابتدا حمد خدای احد و فرد و قدیم

قادر لم یزل و عالم دانا و حکیم