مسجد کبود گنبد یکی از جاذبه های تاریخی و همچنین قدیمی‌ترین بنای تاریخی شهر کلات می باشد که قدمت بنای اولیه آن به دوره سلجوقی بر می گردد. عظمت این بنا به عنوان یک بنای قدیمی به این معناست که در گذشته کلات شهری آباد و مهم بوده است. مسجد امروزی یک بار توسط نادر و بار دیگر توسط فتحعلی خان جلایر مرمت شده است. جلایری ها از طرف پادشاهان بر کلات حکومت می کردند . اکنون زیر گنبد این مسجد 3 سنگ قبر موجود می باشد که یکی از آن ها به حمید محمد خان برادر پلنگوش خان (مرمت گر مسجد) تعلق دارد.

حتما سری به این جاذبه تاریخی وزیبا بزنید : کلات نادری

شهدای کلات هم در زیر گنبد عظیم و دو پوشش مسجد کبود گنبد که از نو کاشی شده است به خاک سپرده شده اند. مسجد کبود گنبد هم مثل مساجد دیگر ایران یک هشتی ورودی دارد و صحنی با 4 ایوان و یک شبستان که بزرگ تر از صحن است. از هشتی مسجد کبود گنبد کلات راهی به طرف حمام نادری وجود دارد که این حمام دو خزینه آب سرد و گرم داشته و رختکنی بزرگ و غرفه و فواره‌ای در وسط آن قرار دارد؛ که البته این حمام هنوز مرمت نشده است.