در گذشته کلات دو دروازه ورودی داشته است که یکی به خارج از ایران و دیگری به داخل ایران راه داشته است. برج ارغونشاه یا دربند کلات یکی از این 2 دروازه است که تونل ورودی شهر از سمت مشهد است و قدمت آن به قرن هفت هجری برمی گردد.

دربند ارغونشاه یا دروازه ارغونشاه ارتفاعی حدود 8-9 متر دارد و به دوره ایلخانان مغول تعلق دارد که در دویست متری کتیبه نادری واقع شده است و ارتفاعی بیش از چهل متر از بستر رودخانه دارد. این برج بر روی کوهی بنا شده و به دروازه ورودی کلات مشرف می باشد و از طریق آن ورود و خروج به کلات کنترل می شده است.

نمای برج آجری است و به شکل استوانه می باشد که به کمک آجر بر روی آن نقش های هندسی زیبا ایجاد کرده اند. این برج بار دیگر در دوران نادر افشار بازسازی و مرمت شده است و یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه به شمار می رود و از نظر تزیینات ظاهری به برج های ارگ کریم خان شیراز شبیه است. کتیبه نادری در سمت راست این بنا قرار گرفته است که در ارتفاع 15 متری از سمت زمین قرار دارد.