پارک کوهسنگی در جنوب غربی مشهد و در انتهای خیابان کوهسنگی قرار دارد که بعد از پارک ملت به عنوان دومین پارک بزرگ مشهد بوده و بنام کوه این شهر معروف می باشد. با توجه به این که نادرشاه افشار مشهد را پایتخت خود قرار داده بود، برای ساخت آرامگاهش از سنگ های گرانیت کوه سنگی استفاده شد.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : مجتمع کوهسر مال مشهد

تا سال 1310 هـ. ش این مکان به عنوان منطقه ی ییلاقی استفاده می گردید که دارای باغ های سرسبز، نماهای طبیعی، کوه های سهل الصعود، رودخانه ها، اقامتگاه سیاحتی و آب و هوای مطبوع بود. در سال 1318 آلمان ها یک ساختمان دوطبقه در این مکان بنا نمودند و همچنین بدلیل نرده کشی و گلگاری و جدول کشی خیابان ها و.... این مکان به صورت یک پارک طبیعی و مکانی تفریحی درآمد. دو عدد شیر سنگی توسط شهردار شهر میلان ایتالیا به شهردار مشهد داده شد که آن ها را در درب ورودی پارک نصب کرده اند و همچنین دو مجسمه ی انسانی نیز داده شد که همجوار با استخر کوه سنگی می باشد. لازم به ذکر است که این دو مجسمه ی انسانی بعد از انقلاب  بدلیل این که بیانگر صور قبیحه بود، با تاجی که بر بلندای کوه سنگی قرار داشت برداشته شد.
طرح هایی که در این مجموعه در نظر گفته شده موجب گردیده پارک کوهستانی به مکانی تفریحی و گردشگری تبدیل گردد. این مجموعه شامل باغ سنگی، باغ آرامگاه، باغ تفریحی، باغ فرهنگی، باغ پذیرایی و... می باشد. نخستین نورافشانی در شهر مشهد در این مکان صورت می گرفته است.