قدیم ترها که کولری در کار نبود و خنک کننده پیشرفته ای وجود نداشت مردم دزفول برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان حفره هایی غار مانند را در دل صخره های ساحلی رودخانه دز می کندند و به آن پناه می بردند که به کت مشهور بود. امروزه نیز این کت ها تفرجگاهی خنک و تابستانی برای مردم دزفول و شهرهای اطراف محسوب می شود و کمتر گردشگری است که به این شهر سر بزند و از آنها دیدن نکند و تنی به آب دز نزند. کت ها عموما ارتفاعی بین 2 تا 4 متر با مساحت هایی بین 5 تا 100 مترمربع داشته و سقف آنها به وسیله سنگ های ریز و درشت تزئین شده بود که هنوز هم این تزئینات ساده را می توانید در بازدید از آنها نظاره گر باشید.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: آبشار شوی