تعداد 15 موزه فعال در استان خراسان جنوبی، در شهر بیرجند قرار دارد که موزه حیات وحش بیرجند از موزه های معروف این استان می باشد. وجود گونه های متنوع جانوری در استان خراسان جنوبی به دلیل برخورداری این استان از ترکیب آب و هوای کوهستانی و کویری، بر غنای این موزه افزوده است. گونه هایی بومی و غیر بومی از پرندگان، خزندگان، پستاندارن و غیره در این موزه قابل رؤیت است. موزه حیات وحش بیرجند، نخست در باغ شوکت آباد قرار داشت و در سال 1387 به باغ و عمارت اکبریه منتقل شد که دسترسی به آن را راحت تر کرده است.

این موزه از دو بخش پرندگان و پستانداران تشکیل شده است که در اینجا به توضیحی کوتاه در مورد هر کدام از این دو بخش خواهیم پرداخت: بخش پرندگان: در این بخش سعی شده نمونه های کمیابی از پرندگان جنوب خراسان، مانند مرغابی، قرقاول، پلیکان، عقاب، هوبره، جغد و لاشخور به نمایش گذاشته شود. بخش پستانداران: در این بخش علاوه بر نمایش گونه هایی از پستانداران مانند گربه پلاس و جنگلی، خرگوش، پازن و قوچ، سعی شده نمونه هایی از خزندگان نیز به نمایش گذاشته شود.

وجود گونه های متنوع حیوانی و همچنین پرندگان نظر محققین و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این گونه ها به صورت تاکسیدرمی در بخش های متنوعی به نمایش گذاشته شده اند که در قالب مجموعه هایی با 100 نوع پرنده و نزدیک به 40نوع پستاندار و خزنده می باشد.