ارس سیستان در شمال استان خراسان رضوی قرارگرفته و به وسعت 12714 هکتار می باشد. این منطقه کوهستانی از درختان ارس پوشیده شده و چشمه ها و رودهای فراوان در آن جریان دارد. در گذشته این منطقه دارای وسعتی در حدود 92000 هکتار بوده اما امروزه وسعت آن به دلیل قطع درختان تنها 4000 هکتار است.

از این جاذبه تفریحی دیدن کنید : بابا رمضان کلات 

در مورد درختان ارس (اورس) می توان گفت که از گونه های سرو است و در مناطق کوهستانی می روید. این درخت برای رسیدن به آب دارای ریشه هایی قوی می باشد به همین دلیل آن را او رس یا آب رس نامیده اند.

ازجمله گونه های جانوری این منطقه هم می توان به پلنگ و گربه جنگلی، گراز، خرگوش، عقاب دشتی، کرکس، هما و...اشاره کرد.