مدرسه پریزاد در استان خراسان رضوی، شهر مشهد، در نزدیکی حرم مطهر و در مقابل مدرسه دو درب واقع شده است. این مدرسه  توسط ندیمه ی گوهرشاد، پریزاد خانم وقف گردید و از آثار به ثبت رسیده ی ملی ایران محسوب می شود.

مدرسه پریزاد در سال 823هـ.ق ساخته شد و دارای چهار ایوان می باشد که سردر ایوان ها را با آجر کاری و سردر غرفه های همکف را با کاشی تزیین کرده اند. پریزاد در دوران های مختلف مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت، از جمله ی این تعمیرات می توان به سال های 1091 و 1345 اشاره کرد که به ترتیب بازسازی این بنا توسط نجف قلی خان در زمان شاه سلیمان و اداره اوقاف خراسان صورت پذیرفت. همچنین این بنا پس از پیروزی انقلاب توسط آستان قدس رضوی به دلیل فرسایش زیادی که پیدا کرده بود تمامی آن مورد مرمت قرار گرفت. لازم به ذکر است که این مدرسه تنها برای طلبه های زائر حرم و فرزندان متولی بوده و بجز آن ها کسی حق استفاده از آن را ندارد. از جمله موقوفات مدرسه می توان مزرعه ی چشمه اسلامیه، دوازده سهم مزرعه ی جرمق، میاه مزرعه ی ادرک، مزار خواجه ربیع و... را نام برد. در این مدرسه کلاس های درس طلاب و اقامه ی نماز، حلقه های صالحین، کتابخانه، مباحثه و گفت گو برگزار می شود و همچنین پاسخگویی به مسائل شرعی به صورت تلفنی و حضوری صورت می پذیرد.