از منحصر به فرد ترین مکان های تاریخی خراسان رضوی که در آن معماری عصر تیموری بکار رفته است می توان به مدرسه ی دو درب مشهد اشاره کرد. این مدرسه، ابتدا در بازار زنجیر واقع شده بود و در حال حاضر جزو اماکن حرم مطهر بشمار می آید و در نزدیکی مسجد گوهر شاد و مقابل مدرسه ی پریزاد قرار دارد.

مدرسه ی دو درب در زمان سلطنت میرزا شاهرخ، توسط یکی از فرماندهان عصر تیموری ساخته شد که به دلیل داشتن دو درب در جهات شرق و غرب، به مدرسه ی دو درب شهرت یافت. لازم به ذکر است که نام اولیه ی این مدرسه به نام بانی آن یوسف خواجه بود. مساحت زمین مدرسه پانصد متر مربع بوده و از دو طبقه ساخته شده است. همچنین تزئینات، نقوش و خطوط زیبا و کاشی کاری در آن بکار رفته و دارای سی و دو حجره می باشد. مشخصات سال ساخت مدرسه، نام پادشاه و بانی آن بر روی کتیبه ای با خط ثلث نوشته شده و بر بالای درب مدرسه قرار گرفته است.

از زیبایی های متمایز این مدرسه می توان به اشعاری اشاره کرد که در نمای خارجی بنا و در اطراف دو گنبد مدرسه نوشته شده است. این گنبدها به رنگ آبی آسمانی بوده و در دو جهت غرب و شرق مدرسه قرار دارند. مدرسه ی دو درب در دوران های مختلف مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته که از جمله ی آن، بازسازی مدرسه توسط مادرشاه سلیمان صفوی می باشد.