ریگ یوز در 45 کیلومتری شهر بشرویه قرار دارد. ریگ یوز از منحصر به فردترین جاذبه های استان خراسان جنوبی است که یادآور کویر بکر این استان است. نام گذاری این منطقه گردشگری زیبا به دلیل یک تپه ماسه ای بسیار بلند در مرکز منطقه است و همچنین به دلیل وسعت این منطقه و کویری بودن آن است. کویر استان خراسان جنوبی با چشم انداز وسیع، شامل انواع بیابان های شنی یا سنگی و صخره ای می باشد.

در ریگ یوز آب انبارهایی که در گذشته در مسیر عبور کاروان ها بنا شده است نیز قابل رؤیت است. با توجه به اینکه نبود بارش از ویژگی های بیابان ها و کویرهاست، اما کویرها چندین ویژگی قابل توجه دارند. کویرها نیز زیبایی خود را دارند و سیل عظیمی از گردشگران صرفاً جهت دیدن کویر و لذت بردن از روزهای و شب های پر ستاره آن همواره به این منطقه می آیند.