رباط طرق مشهد که در ورودی شهر و در جاده مشهد - نشابور قرار دارد. کاروانسرایی که در زمان صفویه تاسیس و تا زمان قاجار مکانی بسیار قابل استفاده مسافران بوده است.

باستان شناسان اثراتی از یک حمام قدیمی نیز در این بنا کشف کرده اند که نشانه از این است که زائران قبل از ورود استحمام و غسل کرده و بعد به ادامه سفر و زیارت حرم امام رضا (ع) ادامه می دادند.

این بنا در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۶۳ با شمارهٔ ثبت ۱۶۳۶ به طور رسمی ثبت آثار ملی ایران شده است.

رباط طرق مشهد کاروانسرایی که در بدو ورود به شهر برای زائرین ساخته شده، رباط طرق در زمان صفویه تاسیس شد و تا زمان قاجار قابل استفاده بوده است.