دو رباط (کاروانسرا) تاریخی و قدیمی با نام رباط اصفاک و نیگنان جز آثار تاریخی شهر زیبای بشرویه است که در مسیر جاده یزد به مشهد در روستایی با همین نام از توابع شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی واقع شده است.

رباط اصفاک و نیگنان در زمینی با مساحت حدود 2500 متر ساخته شده که متاسفانه تاریخ ساخت آن نامشخص است. کاروانسرا با این وسعت تنها دارای یک در ورودی و خروجی می باشد. ایوان های بزرگ رباط به صورت گنبدی با تزئینات آجری پوشیده شده است.

در قسمت شمالی و جنوبی بنا ایوان های کوچکی کنار هم قرار گرفته که در گذشته محلی برای سکونت مسافران بوده علاوه بر این اتاق هایی با سقف گنبدی شکل که در داخل بنا احداث شده است  که بسیار زیبا و قرینه با کل ساختمان می باشد. برای رسیدن به ‍‍پشت بام 2 راه پله در دو طرف ورودی ساخته شده که کار را سهل می کند؛ پشت بام به طور کامل با آجر های چهار گوش پوشیده شده است.

تنها تفاوت دو کاروانسرای اصفاک و نیگنان در برج سردر ورودی آن است که رباط اصفاک این برج را دارد اما وردی رباط نیگنان فاقد برج است؛ علاوه بر این رباط نگینان لوحی روی سردر خود دارد که اصفاک ندارد. با توجه به این تزئینات و شگفتی هایی که در این منطقه حاکم است از حیث گردشگری بسیارحائز اهمیت است.