دق اکبرآباد در جنوب روستای اکبرآباد از توابع شهرستان بیرجند واقع شده است. این دق که در شمال غربی کویر لوت قرار دارد منطقه ای وسیع را شامل می شود. پوشش گیاهی این منطقه بسیار ضعیف است به طوری که می توان آن را فاقد پوشش گیاهی در نظر گرفت. فقط در بعضی از بخش های دق اکبرآباد بوته های تاق و اسکنبیل را می توان مشاهده کرد. این منطقه به دلیل عدم وجود پوشش گیاهی مناسب و همچنین به دلیل نبود آب، فاقد پوشش جانوری نیز می باشد. ولی برخی از خزندگان کمیاب را می توان در این دق مشاهده کرد.

این دق با اینکه عاری از پوشش گیاهی و جانوری است ولی توانسته نظر گردشگران را به خود جلب نماید. وسعت و شرایط این دق، آنرا برای مسابقات رالی مناسب ساخته است. تپه های ماسه ای موجود در این منطقه از استان خراسان جنوبی به زیبایی آن افزوده و نظر گردشگران را جلب نموده است. بنابراین، این منطقه توانسته قابلیت بالایی را در جذب گردشگر از خود نشان دهد. در اطراف دق اکبرآباد، روستاهایی با پوشش گیاهی و جانوری خاص همان منطقه قابل مشاهده است.