یکی از زیباترین آثارتاریخی فریمان ایوانی است که به رزمگاه مشهور می باشد.رزمگاه در فاصله 52 كيلومتري فريمان و در روستايي به نام رزمگاه واقع شده است و براساس اسناد و مستندات تاريخي محل مبارزه رستم و اسفنديار است. بناي فوق الذکر كه اكنون تنها ايوان آن به جاي مانده شامل گنبد خانه(یک بنای مربع شکل) و ايوان متصل به ضلع قبله آن است. مجموعا طرح معماري و تزئينات و قاب بنديهاي گچي باقيمانده در زير ايوان بنا قابل مقايسه با شيوه معماري خراسان در سده هاي هشتم تا يازدهم هجري است و طرح معماري وتزئينات قاب بندي هاي گچي باقي مانده در زير ايوان بنا قابل مقايسه با سنتهاي معماري هاي خراسان در قرون هشتم تا يازدهم هجري مي باشد.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: آبگرم شاهان گرماب فریمان