مقبره ی امامزادگان امیر سید ابوالفضل (ع) و امیر سید اسحق (ع) در استان خراسان جنوبی روستای القور قرار دارد. این امامزادگان از سادات رضویه و از اعقاب سید تاج المله و الدین العراقی بوده و از یک خاندان می باشند در ورودی مزار تابلویی حاوی نوشته ای از کتاب بهارستان آیتی قرار دارد.

در این مقبره لوح های بزرگی قرار دارد که برروی آن خط طغری و خط ثلث نقش بسته است. ابن حسام خوسفی نیز در وصف این امامزادگان اشعاری را سروده، نسب تاج الدین عراقی در شجره نامه ی سادات رضوی تقاب بیان شده است. اهالی این منطقه بر این باورند که وی برادر سید تاج الدین علی (ع) می باشد.

این آرامگاه دارای زیر بنای 36متر مربع با ارتفاع پنج متر بوده و مصالح بکار رفته در آن سنگ، خشت و گل می باشد و دیوار های آن دارای پهنای زیادی است. همچنین یک درب آهنی و چهار پنجره دارد که دو پنجره ی آن نیز آهنی بوده و دوتای دیگر را مسدود کرده اند.متاسفانه بدلیل پدید آمدن ترک های بسیار در ساختمان، بنا در حال تخریب است. این آرامگاه یک سنگ لوح در میانه ی مقبره دارد و فاقد ضریح است .