گفته میشود که این مکان محل زندگی فرود شاه (نوه دختری پیران) بوده است،که امروزه به نام ارگ فرود شناخته می شود.سرگذشت او و مادرش از غم انگیز ترین داستان های شاهنامه است؛در این سرگذشت شرایطی بوجود آمد که باعث ایجاد جنگ بین فرود ولشگریان شد، فرود کشته شد و مادرش جریره هم وقتی دید منطقه به دست دشمن می افتد در کنار جنازه پسرش خودکشی کرد. 

از این جاذبه نزدیک دیدن بفرمایید : منطقه ییلاقی لایین

آثار باقی مانده از این ارگ در نزدیکی روستای گرو قرار دارد که تنها نشانه هایی از آب انبارهای پوشیده شده با ساروج و دیواری سنگی قابل مشاهده است.در این محل بقایای آثار سفالی وجود دارد که پیشینه ی آن به قبل از اسلام بر می گردد و شبیه سفال های دوره ساسانی است.