آرامگاه بی بی صنوبر و میر سبحان یکی از بناهای تاریخی و مذهبی خراسان رضوی می باشد. این بنا در 45 کیلومتری شهر مشهد و 32 کیلومتری سد کارده در روستای خواجه حسین قرار گرفته است و نظر بسیاری از گردشگران و زائرین را به خود جلب کرده است.

بنا به گفته ی افراد مقیم روستا این آرامگاه (بی بی صنوبر و میر سبحان) متعلق به منسوبین امام هفتم شعیان (حضرت موسی بن جعفر) می باشد. مزار میرسبحان ولی در بنای جدید و تربت بی بی صنوبر در صحن مقابل با ضریح فلزی کوچک قرار دارد این امام زادگان بسیار مورد احترام اهالی روستا می باشد.