آبشار روستای چرم کهنه ی کلات زیبایی های خاص خود را دارد،همچنین از کلات و چرم در شاهنامه فردوسی بارها و بارها نام برده شده است. چرم کهنه در 3 كیلومتری چرم نو می باشد و 200 خانوار كرد زبان ( كرد شـــادیلو) دارد. در مسیر چرم نو تا چرم كهنه پیرامون مسیر رودخانه ، باغ های میوه پیوسته ای قرار گرفته اند. دره چرم كهنه به علت عرض  تقریبا كم ، جای زیادی برای كشت و باغات ندارد و باغات آن بیشتر در محدوده ابتدای دره قرار دارند.و زیباترین مكان  دیدنی آن آبشارزیبای قور كن  در ابتدای دره می باشد. 

از این جاذبه تفریحی دیدن کنید : بابا رمضان کلات 

در گذر از روستای چرم كهنه ، سمت چپ یك دره فرعی بزرگ و خشك وجود دارد كه بعدا به دو شاخه تقسیم می شود و تا نزدیكی قله قره سو پیش می رود.بعد از مدتی که راهپیمایی کردیم در دره اصلی به آخر رود در كف دره می رسیم. دریال (یعنی برجستگی بین  دو دره )  سمت راست راه به نظر محلی كاروانی دیده می شود كه ازاین محل به انتهای دره و گذرگاه چرم (شهسواران) ختم می شود. اختلاف ارتفاع این منطقه تا گذرگاه زیاد است. دره چرم و ارتفاعات آن بدون جنگل های اورس است. این راه یكی از سرشاخه های جاده قدیم مشهد – كارده و بلغور به كلات است. دره چرم شرقا به قله قره سو ، غربا به دره سینی ، و جنوبا به گذرگاه و دره  ژرف ختم شده است.