plane car building loader animation

جاهای دیدنی شوشتر

divider image
خوزستان، شوشتر، خیابان شریعتی،آبشارهای شوشتر

در شمال شهر شوشتر یکی از بزرگترین نهرهای دستکند ایران قرار داردکه یادگاری از هخامنشیان بوده و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است

خوزستان، شوشتر، انتهای بلوار شرافت

بند میزان که در دوره ساسانیان توسط شاپور اول ساسانی در شهر شوشتر ساخته شده است همچنان پابرجا می باشد.