دق سرایان یا رباط سرایان یکی از جاذبه های گردشگری شهر سرایان در استان خراسان جنوبی است که در جنوب غربی شهر سرایان قرار دارد. دق سرایان به شکل بیضی است و شامل اراضی مسطح و پست با کمی تقعر است و همچنین دارای خاک‌های بسیار عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین می‌باشد که مرکز آن فاقد پوشش گیاهی بوده و در اطراف آنها گیاهان شورپسند با نیاز آبی بالاتر مشاهده می‌گردند.

در حاشیه شرقی کویر تپه‌های ماسه‌ای و ریگزارها قرار گرفته‌اند. در قسمت جنوبی کویر، بسترهای نمکی و در مرکز آن پوشش استپی پهنه آن را فرا‌گرفته است. در حاشیه کویر پوشش جنگل‌های تنگ طاق قابل مشاهده است. در عرصه کویر پوشش گیاهی شورپسند موجود در این نقاط شامل 16 گونه با 3 تیپ گیاهی است.  می توان گفت به دلیل زیبایی این منطقه گردشگران زیادی به آن سفر می کنند و با توجه به بکر بودن آن چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند و می تواند یادآور اوقات خوش تماشا چیان خود باشد.

.