دسترسی به این مکان اصلی دوراهی نغندر تقسیم میشود و در مسیری که به سمت نغندر جریان دارد یک راه خاکی تقسیم شده که ورودی محدوده کمرمقبولا محسوب میشود.در این مسیر باید حدود 3 کیلومتر راه را پیاده طی کنید
در نزدیک  کمر مقبولا به صورت طبیعی‌ترین پارک تفرج‌گاهی پذیرای علاقه‌مندان و گروه‌های علمی خواهد بود. دسترسی به کمرمقبولا از جاده کنار هتل طرقبه امکان‌پذیر است.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: روستای حصار گلستان مشهد