رباط لاری بنایی به جا مانده از سلسله قاجار است که در محله میدان رباط و بازار شهر تربت حیدریه قرار گرفته است. این بنا توسط شخصی به همین نام در سال 1308 ساخته شده است. آرامگاه محمد رضا لاری (بانی بنا) در یکی از بازارچه ها می باشد. خانواده امین التجار بعد از درگذشت محمد رضا لاری از رباط استفاده می کرده اند، اما امروزه در اختیار اداره اوقاف می باشد که اداره اوقاف آن را به کسبه و تجار اجاره داده است.

کاروانسرای لاری 24 غرفه دارد که هر کدام از غرفه ها یک اتاق و جایگاهی برای اسب دارد و در 4 گوشه ی این کاروانسرا هم انبار هایی موجود می باشد. به نظر می رسد که معماری این بنا بسیار مستحکم بوده که پس از سالیان دراز پابرجا باقی مانده است و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.