کاخ موزه گرگان در دل شهر گرگان قرار دارد. کاخ موزه گرگان یکی از بناهای تاریخی ایران می باشد که در یک پارک تاسیس شده و قدمت آن به دوران پهلوی می رسد. این موزه در مکان خیلی سرسبز تاسیس شده است. کاخ موزه گرگان به دستور رضاخان ساخته شده است. کاخ موزه گرگان شامل یک آپارتمان دو طبقه می باشد که با معماری اروپایی بنا شده است.

در این دو طبقه، ساختمان های اداری از جمله شهرداری و ثبت احوال و مدرسه ایرانشهر،اداره پست گرگان ساخته شده است. در حیاط کاخ موزه گرگان قبرهای تاریخی وجود دارد. در سالن کاخ موزه گرگان آثار تاریخی زیادی از 5000 سال تا دوره قاجار به نمایش گذاشته شده است. کاخ موزه گرگان یکی از موزه های زیبای جهان به شمار می آید. در نزدیکی موزه گرگان مکان های تاریخی دیگری هم چون کاخ آقا محمد خان قاجار و مسجد جامع گرگان وجود دارد.
امکانات رفاه: اقامتگاه، رستوران، بوفه و ......