قلعه گنج منطقه ای است که راز هایی فراوان در دل دارد، همین امر سبب شده گردشگران فراوانی به آن سفر کنند. از جمله جاذبه های آن چشمه ی آبگرم با آب قرمز همراه با خواص درمانی در دل خشکیده ی جازموریان است.

نام این چشمه کلپورگو یا kalpooregoo می باشد. به نظر می رسید که حیات در جازموریان از بین رفته باشد اما وجود این چشمه در دل ریگزار های جازموریان حیات را در این بخش حفظ نموده است.

ممکن است شما این منطقه را دشتی بدون آبادانی تصور کنید اما با دیدن این چشمه در ریگزار جازموریان با یکی دیگر از غیرممکن ها و معجزات طبیعت روبرو خواهید شد.