پارک ملی گلستان در مسیر راه آسیایی و در مرز استان های خراسان شمالی و گلستان واقع است. این پارک در کنار جاده گرگان به بجنورد قرار دارد که مسیر راه آن یکی از بزرگترین بزرگراه های ایران محسوب می شود. پارک ملی گلستان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین پارک های ایران محسوب می شود که در میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده است. این پارک یک منطقه حفاظت شده است.

پارک ملی گلستان در یک منطقه کوهستانی قرار دارد. این پارک جنگلی از درختان بلند قامتی تشکیل شده است و از مناطق مهم زیستگاه جانوران ایران است که دارای حیوانات گوناگونی از جمله: آهو، خوک، یوزپلنگ، خرس و غیره می باشد. در این منطقه شکار کردن ممنوع است.

تمام امکانات رفاهی در این مکان فراهم است. بهترین فصل بازدید بهار و تابستان، پاییز است.