بوستان ملل در حاشیه رود تجن در ابتدای ورودی شهر ساری واقع شده با مساحتی حدود 35 هکتار و طول دو کیلومتر

شامل امکانات متنوع از قبیل جزایر مصنوعی، قایق موتوری و جت اسکی، پیست پیاده روی و دوچرخه سواری، پل معلق کابلی، فضای سبز، خانه سنتی جهت عکاسی قایق پدالو، محل مشخص شده جهت ماهیگیری ، و پارکینگی با ظرفیت بیشتر از دو هزار خودرو و...

 این پارک زیبا به دلیل قرار گرفتن پرچم کشورها در ورودی آن پارک یا بوستان ملل نامگذاری شده است.

حتما سری هم به بهشتی به نام دریاچه  چورت بزنید :  دریاچه چورت