در استان خراسان رضوی در نزدیکی شهر بینالود و در مسیر مشهد به نیشابور نیروگاه بادی بینالود قرار دارد که مساحت آن حدودا 700 هکتار است و درحال حاضر دارای 43 توربین (660کیلوواتی) با ظرفیتی معادل 28.2مگاوات می باشد. لازم به ذکر است که این نیروگاه در سال 1392 توانست از مصرف 22 میلیون مترمربع گاز صرفه جویی کند و مانع از انتشار 47370 تن گاز Co2  شود، برای انجام این کار به تولید 66 میلیون کیلووات برق پرداخت. بنابراین می توان شهر نیشابور را پیشگام بهره برداری از انرژی های نو منطقه ی شمال شرق ایران و خراسان را نامید.

نیروگاه بادی بینالود نیشابور بوسیله ی سازمان انرژی های نو ایران ساخته شده و پروژه آن در سال 1381 آغاز و در سال 1386 به تعداد فعلی 43 عدد رسید. تونل بادی موجود در این منطقه، از امام تقی  شروع و تا کویر سبزوار ادامه پیدا می کند، محل احداث نیروگاه در دهانه این تونل است بنابراین حداکثر بهره برداری را از این نیروگاه می کند. در حال حاضر برنامه ی افزایش 50 عدد توربین با ظرفیت 61.2 مگاوات در حال بررسی و اجرا می باشد.