نهبندان یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی واقع در شرق ایران است و مرکز آن شهر نهبندان می باشد. شهرستان نهبندان به علت موقعیت طبیعی و مجاورت با کویر در دشتی نسبتا وسیع واقع شده است. کوه های این شهرستان در شمال و غرب آن شامل کوه سرخ، کوه بیدمشک، کوه بوبک،شاهکوه می باشد. بقیه سطح شهرستان شامل دشت های هموار مثل چاهداشی، دهسلم، سرچاه شو،سهل آباد و نهبندان می باشد. رشته کوه بهاران در شمال شهرستان نهبندان واقع شده است.

ناحیه کویری نهبندان نسبتا خشک و کم آب و علف به حساب می آید که آب اغلب قنات های آن کمی شور و مانع رشد غلات و سایر نباتات می شود. اما این شرایط خاص کویری سبب شده است که از هجوم بیگانگان تا حدودی در امان بماند. علاوه بر قوم پارس از دیگر اقوام ساکن در منطقه بلوچ و عرب می باشند.

در مسیر نهبندان به شهداد، بعد از پیمودن حدود 10 کیلومتر، کوه هایی را در اطراف مشاهده خواهید کرد که به کوه های مینیاتوری یا مریخی شهرت یافته اند؛ کوه هایی که از نوع رسوبی هستند. به علت فرسایش سریع در برابر باد و باران، این کوه های مینیاتوری زیبا به شکل دندانه دندانه و پر از لبه و چاک درآمده اند. این کوه ها منظره بسیار ریبایی را به وجود می آورد که چشم هر بیننده ای را به خود جلب میکند و یکی رویدادهای بسیار زیبای خداوندی را می توان در نهبندان نظاره گر بود.