موزه مردم‌شناسی فردوس، یکی از جاذبه های گردشگری شهر فردوس است این موزه در محل یکی از بناهای تاریخی فردوس به نام حمام خیروز ایجاد شده است. حمام خیروز یکی از بناهای زیبا و تاریخی شهر فردوس است که قدمت آن به  دوره قاجاریه می رسد. تامین آب این حمام توسط قنات این شهر صورت می گرفت. موزه فردوس شامل دو بخش می باشد بخش اول می توان به اداب و رسوم محلی، حرفه های قدیمی از قبیل اهنگری، نمد مالی و دلاکی اشاره داشت و در بخش دوم معماری و ساختار آن به نمایش گذاشته می شود.

هدف از ایجاد این موزه آشنایی و شناخت فرهنگ ها و آداب و رسوم از گذشته تا به امروز می باشد. بازدید از این موزه بیانگر خاطرات زیبا و ناب گذشتگان است که هر ساله نظر گردشگران زیادی را به خود جلب می کند. موزه مردم شناسی فردوس نشان دهنده ی تاریخ و تمدن این شهر باستانی است.