از جاذبه های تاریخی فرهنگی استان بوشهر میتوان به موزه خانه رئیسعلی دلواری اشاره کرد که در سال 1286 شمسی یعنی در زمان حکومت قاجار با مساحتی حدود 3750 مترمربع که متشکل از 23 اتاق و فضای اطراف آن می باشد، ساخته شده است. پس از فوت این مجاهد دلیر، خانواده و بازماندگانش این خانه را به میراث فرهنگی شهر بوشهر اهداکردند.

میراث فرهنگی یادگار این قهرمان را پس از بازسازی به موزه مردم شناسی ومحلی برای دیگر فعالیت های سنتی روستایی تبدیل کرد. بخشی از موزه مربوط به سلاح ها و ابزار های جنگی که رئیسعلی دلواری و دیگر یارانش در جنگ های خود استفاده می کردند است؛ قسمتی دیگر به تندیس های این آزادی خواه و همراهانش اختصاص دارد و به همین صورت در فضایی دیگر وصیت نامه ها، تمبرهای قدیمی،سوگندنامه هاو دیگر اشیاء ارزشمند از این قبیل نگهداری می شود.

رئیسعلی دلواری از رهبران و مبارزان با اشغالگران انگلیسی بود که در مدت 7 سال با هدف محافظت از شهر های بوشهر، تنگستان، دشتستان و ...( مرزهای جنوبی کشور) و مقابله با سرکشی بیگانگان به داخل کشور، جنگیدو سرانجام در همین راه جان خود را فدای مردم دیار خود کرد.

بنای موزه در 35 کیلومتری شهرستان بوشهر و در شهر شتگستان  در حوالی بخش دلوار ساخته شده است. درب این جاذبه تاریخی از ساعت 8 صبح الی 6 عصر به روی علاقمندان باز است.