قبل از تعریف این منطقه ابتدا یک تعریف کوتاه از منطقه و مناطق شکار ممنوع در زیر مطرح میکنیم.

این مناطق درواقع به زیستگاه هایی با ویژگی های بارز گفته میشود که جمعیت جانوری آن به دلیل شکار بی رویه روبه کاهش است و از این رو نیاز به حمایت دارد و به همین خاطر برای حفظ گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر برای مدتی این مناطق را به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام میکنند.

منطقه شکار ممنوع شو و لندر از طرف شهرستان اندیکا در جنوب این شهر، و از طرف دیگر در زاگرس جنوبی، شهرستان مسجد سلیمان قرار دارد. این منطقه به دلیل پوشش گیاهی،گیاهان متنوع،حیات وحش و همچنین به دلیل شرایط اکولوژیکی از مهم ترین و ارزشمنترین مناطق استان خوزستان و کشور به شمار می آید.طبق گفته هایی که مطرح شده این منطقه 12 هزار و 550 هکتار وسعت دارد.و گونه های جانوری مانند:پلنگ،کل و بز،سمندر امپراتور یا سمندر لرستانی و...در آن دیده میشود، و قابلیت اکوتوریسم را به دلیل وجود منطقه کوهستانی و آبی کنار یک دیگر دارا میباشد. در سال1390 این منطقه به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردیده و از بهترین ویژگی های این منطقه عدم سکونت و ساخت و ساز آن است.

یکی از مهمترین گونه های جانوری در این منطقه سمندر امپراتور یا سمندر معروف لرستانی است که از گونه های زیبا حائز اهمیت جهانی میباشد، زیستگاه این جانور در این منطقه قرار دارد. نام های محلی که به این سمندر اختصاص گرفته حاجی باریک،مارمولک رنگی و فقه است که دارای سری کوچک،چشمان درشت و سیاه که بروی سر آن قرار دارد و زیر بدن آن نارنجی رنگ و پشت آن زمینه سیاه رنگ میباشد و دمی با خال های سیاه وسفید دارد. زیستگاه این سمندر محدود و در حال انقراض است که در فهرست قرمزIUCN قرار دارد و خرید و فروش آن در سال 2010 ممنوع علام گردیده است.از مناطق دیگر شکار ممنوع استان خوزستان میتوان به منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب اشاره کرد که شما میتوانید از این منطقه نیز آگهی کسب کنید.

 

با گردشگری 724 همراه ما باشید تا با دیدن مناطق زیبای دیگر استان خوزستان آشنا شوید.