رشته کوه های سر به فلک کشیده بینالود را داریم که در ان یک منطقه حفاظت شده وجود دارد و در ان انواع حیوانات را دارم که در این حوزه میتوان به بز، گوزن و سایر حیوانات و پرندگانی همچون عقاب ها و شاهین ها کشاره داشت در این منطقه که در چند سال پیش در اختیار منطقه حفاظت شده در امد توانسته سیل عظیمی از مورد و پوشش ها را در خود جای دهد و به عنوان یک محیط کاملا طبیعی خود را حفظ کند در این منطقه شکار ممنوع است و گردشگران زیادی بای دیدن این منطقه به اینجا  میایند و دیدن میکنند.

از این جاذبه نزدیک دیدن کنید : آبشار آبقد چناران و آبشار روستای بار نیشابور