این بنای اجری در شهرستان دامغان و در شمال شرقی این شهرستان واقع است در این بنا که از اجر است یک بنای ساده است و در نزدیکی مسجد جامع این شهر قرار گرفته است و در ان قبر محمد بن ابراهیم قرار گرفته است و این فرد حاکم قومس و در زمان مسعود غزنوی بوده است در این بنا در اطراف کتیبه های ان از گچ است کخ زیبایی ان را دو چندان کرده است و نمایی زیبا را به ان داده است در وصف این بنایی تاریخی جملات زیادی گفته شده است و نکته ی مهم ان است که ارتفاع ان به 13 متر میرسد که در نوع خود بنایی است بلند و بسیار مرتفع هرساله از این بنا گردشگران زیادی دیدن میکنند.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : قلعه گردکوه دامغان