این  بنا یکی  از آثار برجسته  معماری است. مقبره ای که در این باغ واقع شده  معروف به مقبره شهدا که ارامگاه تعدادی از افسران رضا خان  که در واقعه شورش لهاک  خان کشته شده اند می باشد .

این اثر به عنوان یکی از آثار ملی ایران با شماره 9241 به ثبت رسیده است .

این بنا دارای چهار مناره به ارتفاع 5و 2 متری است معماری این بنا الهام گرفته از معماری قرون اولیه اسلام است  . محوطه اطراف این بنا به عنوان گورستان مورد استفاده اهالی بجنورد می باشد . 

مقبره شهدا از آثار برجسته معماری است. این باغ معروف به مقبره شهدا است که ارامگاه تعدادی از افسران رضا خان که در شورش لهاک خان کشته شده اند.