مسجد تاریخی طارق یکی از بناهای تاریخی مذهبی شهرستان نهبندان است که در روستای طارق و در فاصله حدود 40 کیلومتری شمال نهبندان واقع شده است. قدمت این بنای تاریخی مذهبی به اواخر دوران صفویه برمی گردد که این مطلب را می توان از سنگ لوحی که در این مسجد قرار دارد و بر روی آن تاریخ ساخت آن نقش بسته است نیز فهمید.

مسجد طارق از لحاظ معماری کاملا شبه سایر مساجد تاریخی منطقه است یعنی شامل شبستان ستونداری است که حد فاصل ستونها با طاق جناغی و سپس حد فاصل طاقها نیز با پوشش گنبدی بصورت چهار ترک پوشیده شده است. هم اکنون آنچه از بنای این مسجد بجای مانده، شامل یک شبستان ستوندار با شش ستون مربع شکل قطور می باشد .