مدرسه مسجد غیاثیه خرگرد

مدرسه غیاثیه خرگرد از بنا های تاریخی دوره تیمور لنگ است که قدمت آن بر اساس کتیبه های موجود در خود مدرسه به سال 896 قمری میرسد. معماری این بنا که به سبک تیموریان ساخته شده بسیار زیبا و جذاب میباشد و کارآن نیز به دست استاد هنرمند قوم الدین شیرازی صورت گرفته است.  

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : سنگان خواف

این مدرسه به دلیل دقت و زیبایی در بین همه ی مدارس بهترین نمونه است و حتی دانشمندان اروپایی نیز از آن دیدن کرده و از نوته های کتیبه یاداشت برداشته اند.

ساختمان مدرسه غیاثیه از 4 عدد ایوان و 32 حجره یا اتاق تشکیل شده است

سفر خوبی را برای شما آرزومندیم