مدرسه عمادیه در مرکز شهر گرگان قرار دارد که توسط روح‌الله حسینی ساخته شده است. مدرسه عمادیه یک بنای تاریخی از زمان شاه اسماعیل صفوی است. ساختار مدرسه به صورت مستطیلی شکل می باشد. مرمت کاری های این ساختمان خیلی زیبا است. مدرسه عمادیه به نام های دیگری مانند مدرسه آقا محسین عمادیه یا دروازه نو هم شناخته می شود. 

مدرسه عمادیه دارای دو درب می باشد. درب شرقی آن داخل بازار نعلبندان و درب غربی آن داخل محله نو باز می شود. مساحت مدرسه عمادیه 2000 متر است. داخل مدرسه آب انبار،  قبرستان،  حمام، مغازه های مختلف و مسجد وجود دارد. مدرسه عمادیه شامل بازار کهنه استرآباد هم می شود. در نمای داخل حیاط مدرسه درخت های زیبا ،حوض آب ، باغچه و غیره هم وجود دارد. کلاس های مدرسه عمادیه به صورت دور هم و در کنار هم ساخته شده اند. مدرسه عمادیه تا به حال یک بار بازسازی شده است. همه امکانات رفاهی در این مکان وجود دارد.