مجمومه آبشارهای لوه در25 کیلومتری شهرستان گالیکش و 4 کیلومتری جاده مشهد به گرگان و در نزدیکی روستای لوه قرار دارد. مجمومه آبشارهای لوه یکی از بزرگترین آبشار های کشور ایران است. مجمومه آبشارهای لوه به صورت کوچک و بزرگ و به شکل پله ای پشت سر هم قرار دارند.

این آبشار ها دارای حوضچه های کوچک هستند. یکی از جذابیت های مجمومه آبشار لوه این است که در دل جنگل های پر انبوه درختان قرار دارد. مجمومه آبشارهای لوه در ارتفاعات جنگل شصت کلا قرار دارند. آب این آبشار ها به داخل رودخانه های داخل جنگل هدایت می شوند