این قلعه در 3 کیلومتری شهرستان سمنان واقع است و در اطراف ان در گذشته خندق بوده و در ان از سنگ است و تا چندی پیش خانواده های دران زندگی میکردند و انجا بوده اند در این قلعه که در مجله کوشمغان واقع است یکی از سه محله قدیمی شهرستان سمنان به شمار میرود که به ان محله ثلاث گوییند و معروف است به نظر میاید در گذشته بزرگان زردشتی در این قلعه یاکن بوده اند و در ان اتشکده داشته اند و این خود گواه اهمیت حفظ این بنای با شکوه میباشد 

و بایستی برای ان در جهت حفظ این بنا قدم هایی برداشته شود.