قلعه بیاض کجاست

بیاض که جز روستاهای قدیمی شهرستان انار کرمان است  دارای آثار تاریخی متعددی می باشد ازجمله قلعه بیاض که در بافت تاریخی این منطقه واقع شده است و تا چند دهه قبل مورد استفاده بوده است. که بیشترین کاربری قلعه در دوران قاجاریه بوده (حدود۱۶۰سال قبل) که هرج و مرج و غارت خصوصاً از جانب ایل بهارلوباعث صدمه به این بنا شده است.

قلعه شامل شش برج کوتاه و بلند است که متاسفانه به دلیل تخریبتوسعه راه عبوری در سالهای گذشته یکی از برجها قسمتی از حصار قلعه کاملاً تخریب شده و  پنج برج دیگرپابرجاست. همچنین آثار داخلی قلعه تا حدودی از بین رفته است.

ارتفاع دیوارهای این قلعه در حدود ۱۰ متر و ضخامت آن‌ها در پایین حدود ۲ متر می‌باشد.که کاربری بنا دفاعی و به صورت قلعه بوده است.