شهر وقلعه تاریخی جیزد در فاصله 12 کیلومتری به سمت شرق رشتخوار و در جاده خواف به رشتخوار قرار گرفته است این قلعه تاریخی در کنار روستای اکبر آباد فعلی قرار دارد، مساحت فعلی آن که به صورت تپه هایی پست و بلند میباشد، حدود ۲۵ هکتار است که با تپه های کوچک و بزرگ اطراف که بعضا به زیر کشت دیم رفته اند بالای ۳۵ هکتار است که با توجه به این موضوع می توان آن را جزو بزرگترین تپه های تاریخی خراسان رضوی دانست.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: مسجد جامع رشتخوار

 

این شهر در گذشته راه ارتباطی ولایت های غربی و شمالی ایران به خصوص زاوه، طوس، نیشابور، ترشیز و به شرق  کشورافغانستان، سیستان و قهستان و زوزن بوده است، در بیشتر کتب تاریخی جیزد را جزئی از ولایت زوزن و خواف دانسته اند.