اسجیل یکی از مناطق کوهپایهای استان خراسان رضوی است که شاید در کمتر جایی ما این طبیعت بی نظیر را داشته باشیم هر ساله تعداد زیادی از گردشگران از ان دیدین میکنند  در این مختصر نگارنده سعی داشته نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی اسجیل داشته باشد. در اسجیل قلعه ای وجود دارد که بسیار بلند و دیدنی است و این قلعه در شهرستان چناران است و در جنوب شرقی این شهرستان قرار دارد و هر ساله پذیرای تعداد کثیریر از گردشگران است.

از این جاذبه نزدیک دیدن کنید : آبشار آبقد چناران

در این مکان دیدنی میتوان زخمات افراد این منطقه را دیدی و از انها به عنوان یادگاری خرید کرد