غار گرو یا گرآو مینو دشت

این غار غار زیبا، از جمله جاهای دیدنی گالیکش است که بر اثر جریان آب تشکیل شده است و در بهار سال های پرآب، از دهانه آن آّب جاری می شود.

غار گرو یکی دیگر از جاذبه های طبیعی گالیکش در استان گلستان است. دهانه این غار بر اثر شدت جریان آب شکل گرفته است. اول بهار از دهانه غار آب جاری می شوده. غار گرو در 10 کیلومتری شهرستان گالیکش در روستای دوزین واقع است. ارتفاع غار تا سطح زمین 2000 متر است، غار گرو فقط دارای یک دهانه می باشد . 

غار گرو(غار گرآو) گلستان -غار گرو مینودشت

داخل غار گرو دوزین ( غار گرو)

مسیر رفتن به سمت بالای غار یک  جاده باریک قرار دارد. غار گرو بر روی یک کوه واقع شده. ارتفاع غار تا سطح زمین 3000 متر است. برای رفتن به داخل غار باید به صورت سینه خیز رفته که مسیر غار دارای شیب زیادی هست  و در  انتهای  غار یک  حوضچه وجود دارد. در دوران قدیم آب روستا دوزین از این غار تامین شده. امکانات رفاهی می توانند از نزدیک روستا غار فراهم نموده. بهترین فصل بازید اول بهار و تابستان می باشد.