غار سفید سنگ که مانند چاه می باشد و البته به صورت عمودی و دارای چکنده و چکیده های زیبایی است. غار سفید سنگ در منطقه ی حفاظت شده تنگ صیاد فرخ شهر واقع شده است و برای ورود به این غار نیاز به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری می باشد. لازم به ذکر است که هماهنگی با محیط بان های عزیز نیز ضروری است. غار سفید سنگ همواره مورد توجه خیل کثیری از غارنوردان و کوهنوردان قرار گرفته است.