یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان قاینات، غار دیو ورزق است که در 3 کیلومتری روستایی به همین نام قرار دارد. این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. غار دیو ورزق که به غار دیو نیز معروف است، دارای دهنه ای نیم متری و طول 100 متری است. دهنه باریک این غار، ورود به آن را کمی مشکل کرده است. ولی اگر سختی ورود به غار را تحمل کنید، در درون غار با صحنه های جذابی مانند ماسه های کف غار و همچنین قندیل های زیبای سقف و جداره های غار مواجه خواهید شد.

از جمله زیبایی های غار دیو ورزق می توان از استالاگمیت های غار و زیبایی های بکر و دست نخورده آن اشاره کرد. این غار که از گذشته به یادگار مانده است، متاسفانه کمتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. عدم معرفی این غار، دلیل اصلی کم توجهی گردشگران به این اثر زیبای تاریخی است.