یکی از ثروتمند ترین بازرگانان و تاجران جنوب ایران محمدمهدی ملک التجار بود که طی سفرهایی که به کشورهای مختلف داشت شیفته کاخ یکی از وزرای پاریس شد و نمونه همان را در شهر بوشهر بنا کرد که همان عمارت ملک کنونی است.

این بنا مجموعه ای از ایوان، اتاق، باغ، شاه نشین، حمام عمومی، خانه هایی مخصوص خدمه، آشپزخانه، اصطبل، انباری و... است. قسمت اصلی این عمارت از دو طبقه تشکیل شده که معمولاً ملک التجار از طبقه فوقانی برای ملاقات های محرمانه و خصوصی استفاده می کرد و طبقه اول هم محل برگزاری جلسات و دیدار های رسمی او بود؛ همچنین در کنار قسمت اصلی این عمارت باغ هایی وجود دارد که با دیوارهایی از یکدیگر مجزا شده است و هر قسمت باغ، زیبایی و تزئینات خاص خود را دارد. گفته شده عمارت ملک به دلیل قدمت بالایی که دارد طبقه دوم آن در معرض خطر تخریب است.

این عمارت در نزدیکی شهر بوشهر، در قسمت جنوبی این استان در محله قدیمی بهمنی در اواخر حکومت قاجار با مساحت حدود 24000 مترمربع که قسمت اصلی عمارت حدود 4000متر مربع از مساحت رابه خود اختصاص داده به دست معماران فرانسوی ساخته شده است.این اثر ملی با شماره 2184 در آذرماه 1377 ثبت فهرست میراث فرهنگی شده است.