شهر متروکه و زلزله زده تون یکی از جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی است. شهر تاریخی تون که هم اکنون به نام فردوس شناخته شده است، از شهرهای سده های نخستین اسلامی در خراسان بوده است. این شهر در اوایل دوره صفویه با زلزله شدیدی مواجه شده و آسیب های جدی می بیند. با توجه به حجم ویرانی های ایجاد شده توسط زلزله، مردم محل به این فکر می افتند که ساخت مجدد شهر را در کنار این شهر زلزله زده آغاز کنند و ویرانی های ایجاد شده توسط زلزله را تخریب نکنند. شاید دلیل دیگر این تصمیم این بوده که با دیدین خرابه های ایجاد شده به یاد قدرت و بزرگی خداوند بیافتند.

شهر تون با تصمیم اعضای فرهنگستان وقت به شهر فردوس تغییر نام داد. این شهر مجددا در سال 1347 با زلزله دیگری مواجه شد و بخش دیگری از بناهای آن تخریب گشت. ولی هنوز بخشی از آثار قدیمی شهر تون بدون تخریب مانده و بعضاً بازسازی شده اند. بخش های تاریخی چون مسجد جامع تون، مدرسه های علیا و حبیبیه، آب انبارهای تاریخی، حمام های تاریخی و غیره که هنوز آثار آنها باقی است و نظر گردشگران بسیاری را به خود جلب کرده اند. گردشگرانی که علاوه بر مشاهده این آثار تاریخی می توانند بقایای یک زلزله بزرگ را نیز مشاهده کنند. علاوه بر گردشگران، پژوهشگران زیادی نیز از نقاط مختلف جهان به این منطقه سفر می کنند.