سرکم از هفت کم یا آبگیر کوچک و بزرگ تشکیل شده است. اگر به هیجان ناشی از پرش از ارتفاع و کوهنوردی و آبتنی و طبیعت گردی علاقه دارید و میخواهید از استرس کار و فعالیت روزانه فارغ شوید بد نیست هفته ای یک بار به این مکان سر بزنید.

فصلی که ما به شما توصیه می کنیم، بهار وزمستان است. اما اهالی این منطقه تابستان ها هم برای شنا و پرش به داخل آب به این ارتفاعات می روند. باید توجه داشته باشید که اگر تابستان به این جای دیدنی رفتید حتما قبل از طلوع آفتاب بروید چون ممکن است از شدت گرمای زیاد تابستان اذیت شوید.

تنها خواهش ما از شما مثل گذشته این است که در طبیعت آشغال نریزید و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.