سد چالیدر یکی از سدهای خاکی  بینالود است که در توابع خراسان رضوی میباشد آب این سد از طریق رودخانه جاغرق تامین می‌گردد و سبب طراوت آب و هوا در منطقه شده وامکانات مناسبی برای گردشگران در محل فراهم آمده است.
کل مساحت چالی این دره  یکصد و 60 هکتار می‌باشد که موقعیت ایده آل و خاصی دارد. جاذبه های این مکان بگونه ای است که گردشگران را هرساله به خود جذب میکند. و زمینه را برای توسعه بیشتر این مجموعه فراهم ساخته است.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: روستای حصار گلستان مشهد