شهر اهواز یکی از شهرهای گردشگری و زیبای استان خوزستان می باشد که در بخش جلگه ای واقع شده است.ارتفاع این شهر از سطح دریا 18 متر است و دارای وسعتی نزدیک به 20000 هکتار یکی از بزرگترین شهر های این استان به شمار می آید.

در این شهر ساختمان تاریخی زیبایی وجود دارد که حدود ۹۰ سال است مردم اهواز این بنای تاریخی را هر روز می بینند، این بنا در کرانه ی رود کارون واقع شده است . دلیل نامگذاری سه گوش، موقعیتی است که این بنا در آن واقع شده است که از سه طرف به خیابان متصل است و مجبور به ساخت این بنا به شکل سه گوش شده اند که ازآن پس به نام ساختمان سه گوش معروف شد.

این بنا نخست در سال ۱۳۰۸ بعنوان بانک ملی بنا شد و طی گذر زمان به فرمانداری ، مقر ارتش متفقین ، مقر سازمان امریکایی ، ستاد فرمانداری اهواز و سپس دانشکده پزشکی جندی شاپور در زمان اردشیر ساسانی افتتاح شد. این ساختمان براساس معماری دوره ساسانی،در کنار آجر کاری و کاشی کاری دوره اسلامی، با طرح کاشی کاری ایوان و آجر دقیقا تکرار شده ساخته شده است. 

ناگفته نماند که نام اصلی این دانشگاه گندی شاپور بوده ، که بدلیل عدم توانایی تلفظ گ در اعراب پس از حمله اعراب به ایران این بنا به جندی شاپور لقب گرفت و اکنون این بنای تاربخی را بعنوان عمارت سه گوش یا دانشکده ادبیات اهواز همه میشناسند . این ساختمان پس از مرمت و بازسازی در اواخر سال ۹۶ به موزه علم و فناوری اهواز تبدیل شد.